ต้นซากุระขนาดเท่ามนุษย์ยามาทากะ

ต้นซากุระอันงดงามที่วัดจิซโซจิบนที่ราบสูงของภูมิภาคโฮคุโตะของยามานาชิเป็นหนึ่งใน “ต้นซากุระใหญ่สามต้น” ของญี่ปุ่น ลำต้นสูงประมาณ 10.3 เมตร กว้าง 11.8 เมตร และมีอายุระหว่าง 1,800 ถึง 2,000 ปี ต้นไม้นี้ถือว่าเป็นหนึ่งในต้นไม้ใหญ่ที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น และถูกกำหนดให้เป็นอนุสาวรีย์ธรรมชาติแห่งแรกของประเทศ ในทางตรงกันข้าม วัดที่ล้อมรอบต้นไม้นั้นมีอายุประมาณ 650 ปี Yamataka Jindai Zakura เป็นซากุระเอโดะฮิกันซึ่งเป็นหนึ่งในต้นซากุระป่าที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ประวัติศาสตร์อันยาวนานของ Yamataka Jindai Zakura เชื่อมโยงกับบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์หลายคน ตามตำนาน ต้นไม้นี้ปลูกโดยเจ้าชายนักรบ ยามาโตะ ทาเครุ หนึ่งในวีรบุรุษพื้นบ้านที่โด่งดังที่สุดของญี่ปุ่น มันยังกล่าวอีกว่าในทศวรรษ 1200 นักบวชนิชิเร็น ผู้ก่อตั้งโรงเรียนพุทธศาสนานิชิเร็น พบต้นไม้ที่กำลังจะตายและสวดภาวนาเพื่อความอยู่รอด ปัจจุบัน ต้นไม้นี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของอายุยืนยาว และมีการเพาะกล้าไม้ที่ปลูกในที่อื่นๆ ในญี่ปุ่นและทั่วโลก รวมทั้งนครวาติกัน เมล็ดของมันถูกส่งไปในอวกาศ หลังจากที่พวกมันกลับมายังโลก เมล็ดพืชก็ถูกนำมาใช้ปลูกต้นไม้ใหม่ใกล้กับ Yamataka Jindai Zakura หลังจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นตะวันออกและสึนามิในปี 2011 เมล็ดพันธุ์จากต้น Uchu Zakura (Space Cherry Blossom) ได้ถูกปลูกไว้ตามแนวที่คลื่นสึนามิไปถึงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการงอกใหม่ หัวข้อที่ชื่นชอบของจิตรกรและช่างภาพ […]

Jakarta’s Instagramable Cafe that must be visited

Explorers are confounded about picking a Cafes in Jakarta? Truly, there are numerous Cafes in Jakarta that are Instagramable. These days, a visit to a Cafes isn’t sufficient on the off chance that you focus on the nature of the taste on the menu, yet how the air there begins from the inside, etc. There are a few arrangements of […]